uroda makijaz
Pełen profesjonalizm potwierdzony dyplomami szkół
artystycznych i certyfikatami kursów specjalistycznych.
Doświadczenie zdobyte podczas pracy na licznych
planach filmowych i sesjach fotograficznych, oraz
indywidualnej współpracy przy kreowaniu wizerunku.

Paula Waśkiewicz